Mottagit en faktura? 

Jag har fått en faktura via sms

Öppna sms:et och klicka på länken för att kunna se och godkänna fakturan.

Välj hur du vill betala

Du kan välja att betala fakturan på 30 dagar eller delbetala.

Digital faktura

En kopia på fakturan och bekräftelse skickas till din mailadress.

Frågor angående din faktura? 

Kontakt